Volejte 739 022 961 Gabriela Křížková Ráda se Vám budu věnovat, Vaše Butik otevřen kdykoliv dle Vašeho přání včetně víkendů :-)
0 Nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.pestra-moda.cz/. V rámci těchto Obchodních podmínek jsou definovány povinnosti a práva prodávajícího a nakupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 100/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je společnost Agapé cz, s.r.o., Partyzánská 396/22, Hradec Králové 8, IČO 28790863

2. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedením v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po zadání do objednávkového systému. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bez odkladu informovat na uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě telefonicky na uvedeném telefonním čísle.
 

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je zákazníkem internetového obchodu www.pestra-moda.cz .
2. Kupující objednáním zboží v internetovém obchodě podává návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud je zjištěno poškození je prodávající povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
4. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží s kompletním obsahem původního balení poslat nejpozději 14 den od převzetí zpět, nebo o tom písemně informovat. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Po obdržení a překontrolování stavu zboží, vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou částku, bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů a to převodem na účet. Rozhodne-li se kupující pro tento způsob odstoupení od kupní smlouvy, musí do průvodního dopisu uvést jak tento záměr, tak číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit, popř. domluvit jiný způsob vrácení peněz.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 

Odstoupení od smlouvy – postup:
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
1. Kontaktujte nás (viz. kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy (možno využít tento formulář) s uvedením data nákupu, číslem objednávky a Vaším číslem účtu.
2. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
• zboží musí být v původním obalu,
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní (včetně příslušenství atd.),
• zásilka musí obsahovat doklad o koupi (pokud byl součástí dodávky) - najdete ho také v odkazu mailu jež Vám dorazil při odeslání zboží
3. Zboží prosím posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku - tu neakceptujeme).
4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet v co nejkratší době, nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 

Dodací a platební podmínky

 

Termín a způsob dodání

Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme nejdéle do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu na jakoukoliv adresu v ČR (nedohodne-li si jinak). Zboží, které skladem není, expedujeme podle dostupnosti od dodavatele.

Po odeslání objednávky od nás obdržíte potvrzovací email. Upozorňujeme, že potvrzovací e-mail může být SPAM filtrem některých e-mailových klientů automaticky odfiltrován.
Pokud jste učinili objednávku a dosud Vám potvrzovací email nedošel, prosíme kontaktujte nás na telefonním čísle +420 739 022 961 nebo emailu gabriela@pestra-moda.cz
Pokud by došlo k situaci, že zboží není skladem, budete o tom informování telefonicky nebo e-mailem, spolu s předpokládaným termínem dodání.

 

Ceny

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.pestra-moda.cz jsou konečné s DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

Způsoby platby a dodání zboží

Aktuálně poskytujeme možnost odběru a platby zboží prostřednictvím dobírky, platby předem převodem nebo osobně v hotovosti či kartou.
Zboží Vám bude zasláno přepravní službou Česká pošta (balík do ruky), jejíž řidič Vám balíček se zbožím předá do vlastních rukou následující pracovní den (nejdéle druhý pracovní den) po odeslání v době mezi 8.00 až 17.00 hod. Přesnou hodinu bohužel stanovit nelze.
Předem budete o dodávce upozorněni SMS zprávou od přepravce. Pokud nebudete zastiženi, bude balíček uložen na nejbližší poště (SMS info).
Cena za doručení dobírkou je 150 Kč s DPH, v případě platby předem bankovním převodem hradíte za dopravu 120 Kč s DPH. Zboží je možno vyzvednout i  osobně - bezplatně. Doručení na Slovensko činí 250,-kč s DPH, ostatní země dle aktuálního ceníku dopravce (budete předem informováni).
 

 

Reklamační řád:

1. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady
2. Zákonem stanovená lhůta o vyřízení reklamace je 30 dní.
3. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat záručním listem či jiným průkazným dokladem pro reklamaci (např. daňovým dokladem).
4. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned, před prvním použítí výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je pojištěno.
5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
6. Zboží na reklamaci zasílejte na adresu: Agapé cz, s.r.o., Partyzánská 396/22, Hradec Králové 8, 500 08

 

Ochrana osobních údajů:

Prohlášení o ochraně osobních dat
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Naposledy shlédnuto

Potřebujete poradit?

Objednejte si čas, kdy se Vám budeme věnovat v butiku individuálně.

739 022 961 739 022 961
739 022 961 kdykoliv dle domluvy